Bevar Støttesenter mot incest

SMIH er ein stad der incestutsette vert møtt med respekt som likeverdige medmenneske. Ein kjenner seg verdsett og føler at ein betyr noko.