Det koster å regjere

Regjeringen mister støtte når den lange listen med valgløfter ikke oppfylles. Samtidig skal en regjering som vil bevare populariteten sin helst gjøre ingenting. Da får den i hvert fall ingen uvenner.