Godt gift anno 2002

Ja, kvinneyrker er dårligere betalt enn mannsyrker. Og ja, kvinner er dårligere enn menn til å forhandle om lønn. Men en av de viktigste grunnene til at norske kvinner tjener 41 prosent mindre enn norske menn, er at de ønsker det, og har anledning til å velge det, skriver journalist Trine Eilertsen.