Statskirkeparadokset og de homofile

Det har vakt oppsikt at Human-Etisk Forbund (HEF) forsvarer livssynsfriheten - med de dilemmaer dette noen ganger fører oss opp i.