Eit meir offensivt sentrum!

Kristeleg Folkeparti Hordaland sine landsmøtedelegatar ber sentrumspartia samla seg om ein felles offensiv fram mot valet. Bondevik skal tilbake som statsminister, og sentrum er vårt utgangspunkt for å få til dette.