Ta ansvar, Monica Mæland!

Hvordan er det mulig å bli en så kynisk og følelsesløs politiker?