Gje oss bøkene våre, Clemet!

Retten til å få lærebøker på eige språk er truga! I fjor kom mange bøker ut berre på bokmål, og til neste år vert det truleg fleire.