Det glatte lag

Med respekt for andre menneskers profesjonalitet, befatter jeg meg sjelden med kritikk om hvordan de velger å utføre sitt arbeid. Men måten gårsdagens islagte veier ble skjøttet på, viser at behovet for et minimum av opplæring for brøyte-/strømannskaper utover det å kunne kjøre bil, så absolutt er til stede.