Kunstnarsenter i ei skrustikke

Sogn og Fjordane er det einaste fylket i heile landet som er i ferd med å legge ned kunstnarsenteret sitt.