Avlive de gamle hjelpetrengende?

Jeg fikk sjokk da jeg så intervjuet med overlege Stein Husebø på TVNorge om aktiv dødshjelp.