Vi vil ikkje at nynorsken skal døy!

Vi nynorskelevar likar ikkje at det berre skal bli bokmål-skole på Hordvik.