Seriøs pelsdyrnæring

Norske pelsdyrbønder er dyktige og seriøse, noe en sterk satsing på forskning og dyrevelferd gjennom mange år viser.