Om å setje pris på borna

I BT onsdag 26. mars fann eg eit framsideoppslag som handla om kostnadene ved å ta ansvar for born ein vel å setje til verda, frå barnet er nyfødt til det er 18 år. Oppslaget peikte til to artiklar inne i avisa, som tok opp emnet.