Har norske maritime næringer en fremtid?

Skipsfartens bidrag til vår positive handelsbalanse er ca. 80 milliarder pr. år.