Den «hverdagslige» krenkelsen

De fleste er av den oppfatning at krenkelse og overgrep er noe som oftest skjer i «usiviliserte», diktatoriske land hvor grunnleggende menneskerettigheter blir krenket på det groveste.