Et oljefond med nye tapsrekorder

Mens sykehus, skoler, kirker, eldreomsorg, veier og gater, statens kraftverk og forskning skriker etter investerings- og driftskapital, sitter Norges Banks kapitalforvaltningsorgan etter ordre fra Stortinget og analyserer de utenlandske aksjemarkedene og investerer og spekulerer med befolkningens oljepenger - viser det seg - på uheldigste måte.