Ap vil ha 32 timers uke for skolebarn

Ap vil at kommunene innfører heldagsskole for alle barn. Ap vil også fremme forslag i Stortinget for å stoppe all kommersialisering av eldreomsorgen.