Ønsker privatbilistene ut av sentrum

Byråd for miljø, byutvikling og tekniske tjenester, Nils Arild Johnsen, ser for seg et trafikkaos i sentrum hvis ikke noe gjøres for å redusere privatbilismen.