Dropp dopet, ikkje livet!

Senterungdomen ønskjer handling mot narkotika. I media ser ein at mange trur ungdomen ønskjer å gjere det lovlig å bruke stoff, dette er feil.