Bybanen - et koldtbord for pressen

Debatten om bybanen i Bergen er blitt en diskusjon om banen «svarer seg» eller ikke. Det er garantert en sikker vei til avsporing av prosjektet. Regnestykkene for bybaneprosjektet er blitt endret for hver ny generasjon planleggere som er satt på jobben.