Ingen gevinst på samanslåing

Det er ikkje mogeleg å påvisa at store sjukehus er meir effektive i drift enn det dei små er. Det er lite eller ingenting å spara på sjukehussamanslåingar.