Retter Hope retter baker for smed?

Einar Hope presenterer i en kronikk i Bergens Tidende 29.1. en del synspunkter på den rådende kraftsituasjonen. Hope argumenterer for at den kanskje viktigste årsaken til manglende effektivitet i markedet finnes på nettsiden, mer spesifikt at nettet er underdimensjonert med vedvarende nettbegrensninger (flaskehalser) som resultat.