Kritikken av Requiem - et svar

Det har vært en del innlegg i BT etter min anmeldelse av Kenneth Sivertsens Requiem (12.4.).