Ap og de fattige

Viser til Arne Jakobsens innlegg i BT 29. desember.