Full krisehjelp i Sveio

Prestar, psykiatrisk ekspertise og kommuneleiing var blant dei som ytte hjelp og støtte då familietragedien på Våga lamma Sveio i går kveld.