Ekspressveien går over Haukeli

Under tittelen "Ekspressveien går over Haukelividden" gjør Bergen Høyre v/Hans E. Seim seg skyldig i en rekke grove både feilslutninger og feilvurderinger og feilberegninger.