Død og pine!

Under denne overskriften finner vi en artikkel i BT søndag 16. mars.