Kollektivandel

Heidi Havelin er i sitt innlegg i BT opptatt av at kollektivandelen fra Arna til Bergen sentrum er hele 40 prosent, den høyeste i hele Bergen.