Les hele anmeldelsen

Advokatene Kaj Wigum og Jostein Alveim anmeldte onsdag politiet, for behandlingen av varetektsfanger i Bergen. Dette er en ordrett gjengivelse av hva de to advokatene har skrevet i anmeldelsen: