- Brøt alle bestemmelser

Cato Hauglands advokat, Leon Larsen, sier at han kan dokumentere at Frank Mohn Services AS har brutt både Arbeidsmiljøloven og de spesielle reglene som gjelder for Nordsjøen, gjentatte ganger.