Det stilnar i Folgefonntunnelen

Trafikken gjennom Folgefonntunnelen er ikkje lenger så tett som tidlegare i haust eller i sommar. Dei tre siste vekene har trafikken lege under det gjennomsnittet tunnelen må ha for å dekka lån gjennom bompengeinntektene.