Folkemord i Botswana?

Under overskriften «Folkemord på buskmenn» beskriver Jan Tystad i BT 26.10. den vanskelige situasjonen til buskmennene.