Er Gulatinget en uting?

De siste dagers debatt om regiontenkning sett i sammenheng med desentralisering av politisk makt, samtidig med ønsket om et samlet og styrket styre for en vestlandsregion.