Ikkje meir ansvarsfråskriving

Fråskriving av ansvar fører til mange tragiske lagnader.