Balansegang på slakk line

Debatten for eller mot sprøyterom skaper raskt to leire. På den ene siden de som mener at man ved å tillate sprøyterom signaliserer en tilrettelegging for en mer legitim bruk av forbudte narkotiske stoffer.