Gradvis dårligere busstilbud

Det at passasjersvikten først viser seg nå, kan være tilfeldig. Som busspassasjer gjennom snart åtte år har jeg registrert en gradvis endring i busstilbudet fra vondt til verre.