Verda sett frå BT-huset

Den 12. mai finn BT på leiarplass grunn til å kommentere at «venstrestjerna i Sogn og Fjordane, Atle Hamar, vil ikkje at folk skal reise med jernbanen».