Eksilkulakane

Radikalt engasjement tyder i våre dagar svært ofte motstand mot forandring. Kamp for status quo eller ein vakker draum om ei fortid som aldri kjem att, er blitt eit kjenneteikn for venstresida. Men det reaksjonære kan aldri bli radikalt.