Måtte stoppe hovudtiltalte

Ein kamerat av Arve Beheim Karlsen forklarte at han ein gong måtte stoppe hovudtiltalte, fordi denne skulle "ta" Arve.