Hva med Bergen, Brustad?

Ved privat leiesektor leies det ut rønner og små kott for flere tusener av kroner pr. måned, og de som bor i disse boligene, kommer til Leieboerforeningen og lurer på om dette er lov. Etter våre tall nærmer de separate leieøkninger, etter at den nye loven trådte i kraft, seg opp imot 40 prosent av hele leiemarkedet i Bergen.