Ap og solidaritet

En stadig synkende oppslutning om Arbeiderpartiet beskrives av partiets ungdomskandidat i BT 5. juni som et kommunikasjonsproblem. Solidaritetslinjen er selve grunnverdien i partiet sier han, underforstått at dette ikke oppfattes av befolkningen.