Oppdrettsforbud i ti fjorder

Regjeringen vil legge strenge restriksjoner for lakseoppdrett i 23 fjorder. I ti av dem blir det forbud mot oppdrett. Anleggene må flyttes innen fem år.