Ansvaret for legevaktordningen!

Det er nylig kommet alarmerende meldinger om at dagens legevaktordning ikke ivaretar behovet for legehjelp hos pleietrengende eldre på en akseptabel måte. Syke, pleietrengende eldre får rett og slett ikke lege; eller blir sendt som «pakkepost» til legevakten.