Forureining gjer hanntorsken meir feminin

Hanntorsken blir meir feminin. Hotorsken produserer mindre rogn. Årsaka er utslepp frå oljeplattformer.