Kan ikkje kvinner bestemme sjølv?

Den såkalla samarbeidsregjeringa har lagt fram sitt politiske grunnlag. Eit av punkta handlar om å innskrenka kvinners rett til sjølvbestemt abort.