Privatisering av Statens vegvesen?

Det har i den siste tida vore skrive mykje om Statens vegvesen og overskridingar på enkelte vegutbyggingsprosjekt.