Hvis svaret er krig er spørsmålet feil

Spørsmålet som ligger bak Bush sitt svar "krig", er muligens "Hvordan kan vi hevne de tusenvis av amerikanske liv som gikk tapt?", skriver Tone Marie Tveten, styreleder i Norsk Muslimsk Ungdom