Vil ikke la seg avhøre

Mannen som har tilstått drapet på Mentz Dankert Løtvedt vil ikke la seg avhøre.