Stakkars dei gamle som har det for godt

Den siste tida har debatten om aktiv dødshjelp komen opp att i media. I det høve såg eg noko på nyheitene som gjorde meg heilt arg.