Iskald hilsen fra Ap

Regjeringen fremmer i statsbudsjettet forslag om at næringslivet skal få tilsvarende mulighet som staten til å benytte midlertidige ansettelser.